Vai a…

News Leaks Global

RSS Feed

17 Gennaio 2020

Sardegna

Lingua Sarda

Lingua Sarda: Istruzioni per l’uso (Parte Seconda)

Lingua Sarda: Istruzioni per l’uso (Parte Seconda) Leggere il sardo, abbiamo detto nella prima parte di queste facete istruzioni, non è semplice. Non lo è se non si considera quella sarda una lingua e se non si tiene conto della sua grammatica; non lo è se non si imparano i suoni del suo alfabeto e

trigu

Trigu: unu contu antigu | di Giovanna Dessì

Trigu: unu contu antigu. Su de coltivari trigu (de sa paràula latina triticum) est faina antiga meda. Su primu testimòngiu scritu innui si fueddat de trigu est su codixi Hamurabi, unu rei de Babilònia bìviu in sa primu mitadi de su 1.700 a.d.G. Trigu: unu contu antigu Parit chi is primus a coltivari trigu siant stètius is

Lingua Sarda

Lingua Sarda: Istruzioni per l’uso (Parte Prima)

Lingua Sarda: Per chi ha imparato la lingua sarda in strada (forse la maggior parte dei sardi!) immagino che sia difficoltoso leggere degli articoli, anche semplici, scritti in quella lingua. Lingua Sarda: Istruzioni per l’uso (Parte Seconda) Lingua Sarda: Istruzioni per l’uso (Parte Prima) Per iniziare sfatiamo i luoghi comuni che dipingono quella sarda come una

Casteddu

Bixinaus stòricus de Casteddu

Casteddu | Is legendas si sciet tenint sa maìa issoru, de Casteddu si narat chi dd’apat fundada Aristeu, fillu de su dèus Apollo e de sa ninfa Cirene, candu fiat lompiu in Sardìnnia. Segundu cussu contu Aristeu nd’at betiu in s’ìsula sa cassa e s’agricoltura, at apaxiau is pòpulus chi innoi biviant sèmper in gherra intra

Axina

Axina, bìngias e binu (in Sardìnnia)

Axina, bìngias e binu (in Sardìnnia) Axina: bìngias e binu (in Sardìnnia) Sa bidi est presenti in Sardìnnia de ora meda: a pàrriri de is stùdiosus funt stètius Semitas, Cretesus e Fenitzius a ndi dda bètiri candu funt lòmpius in s’ìsula, perou sa presèntzia de sa spurra (cipu spontaneu antepassau de s’axina coltivada oi) si

Paperis de Pànama

Paperis de Pànama | 38 annus de documentus abrighendi

Paperis de Pànama: Unu scandulu mannu fai timiri e tremiri personalidadis nodias de totu su mundu. Is “Paperis de Pànama”, milionis de pàginas de datus privaus “fuius” de s’ufitziu panamesu Mossack Fonseca, spetzialista in aposentari sotziedadis “offshore”est a narriri sotziedadis registradas segundu is leges de unu stadu stràngiu chi cumprint, perou is fainas issoru foras

Santu Antinu

Santu Antinu | di Giovanna Dessì

Santu Antinu | Antinu est cunsiderau santu de crèsia ortodossa perou sa santidadi cosa sua no est reconnota de sa Crèsia cattolica. De crara origini bizantina est duncas s’alabantza manna chi a totoi is sedilesus tenint po Antine Su Mannu chi est istau imperadori romanu e at favorèssiu s’ispartzinada de religioni cristiana in totu su

S’Ardia de Santu Antinu

S’Ardia de Santu Antinu | di Giovanna Dessì

S’Ardia de Santu Antinu | Oru, rùbiu e bìancu funt is coloris de is “pandelas” chi arricint de su predi, is cadderis chi ant a ghiari sa carrera. Su nòmini de sa prmu pandela fiat assentau in d-unu liburu allogau in crèsia e sceti su predi iscit e chini totu ddu at iscritu aintru. In

Post più vecchi››